Wat is MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P benadering.

MVO

donderdag 30 juli 2009

De beste mvo informatie bronnen!

EC (European Commission), Corporate Social Responsibility (CSR) Directorate-General for enterprise and industry.
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm
MDG (Millenium Development Goals), acht doelen voor ontwikkelings-samenwerking
www.un.org/millenniumgoals
WTO (World Trade Organisations). Afspraken m.b.t. internationale handel tussen naties
www.wto.org
MVO Nederland - internationaal
www.mvonederland.nl/aandeslagmetmvo/mvointernationaal
CSR Europe MVO in Europa
www.csreurope.org
Updaid nieuws over ontwikkelings-samenwerking
www.updaid.nl
CSR Asia MVO in Aziƫ
www.csr-asia.com
OESO informatie database
www.oesorichtlijnen.nl/kenniscentrum
IBLF (International Business Leader Forum on sustainable development)
www.iblf.org
MVO platform, netwerkorganisatie van MVO instellingen
www.mvo-platform.nl
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen). Keten-verantwoordelijkheid en ondernemen in ontwikkelingslanden
www.kit.nl
FMO (Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden)
www.fmo.nl
SOMO onderzoeksbureau en maatschappelijke organisatie. Onderzoek naar handelsketens
www.somo.nl
WHO (World Health Organisation) informatie per land
www.who.int/countries/en/
World Bank armoedebestrijding. Informatie per land
www.worldbank.org
Center for ethics and corporate governance. Oost europa en Rusland
www.ethicsrussia.org
BSR (Business for Social Responsibility). Amerika
www.bsr.org
Corporate accountability Europa
www.corporate-accountability.org/eng

Top adviesbureaus

One Stop shop , advies en ondersteuning bij alle aspecten van MVO
www.WEI-MVO-Adviesgroep.nl
CSR Academy MVO Strategie en verslaglegging
www.csr-academy.nl
BECO groep o.a. specifiek gericht op MKB
www.beco.nl
Triple Value strategy consulting Grootbedrijf en Base of the Pyramid
www.triple-value.nl
Twynstra & Gudde MVO en organisatie-verandering en Base Of the Pyramid
www.tg.nl
Price Waterhouse Coopers audits bij toeleveranciers, vooral grootbedrijf
www.pwc.com/extweb/home.nsf/docid/5A0574A9E7FF497580256EE80027EFB9
KPMG sustainability MVO algemeen
http://www.kpmg.nl/site.asp?id=42107

Het laatste nieuws over MVO!