Wat is MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P benadering.

MVO

zaterdag 1 augustus 2009

3 manieren om een duurzamer gebruik van Energie aan te pakken!

• Energiebesparing (of ook energiezorg, efficiënt of rationeel energiegebruik (REG))
Een inventaris van het verbruik van alle installaties, toestellen, vervoersmiddelen en
gebouwen is een goed startpunt om energieverslinders en mogelijke besparingen in kaart
te brengen. Mogelijke acties zijn talrijk en hangen af van de activiteiten en uitrusting van
het bedrijf. Enkele voorbeelden: betere isolatie, gebruik spaarlampen of LED-lampen,
sluiverbruik vermijden door toestellen op tijd uit te schakelen, zuinigere bedrijfswagens,
regelmatig onderhoud van apparatuur, ....
• Gebruik van milieuvriendelijke energie
Keuze voor stroom die opgewekt wordt uit duurzame bronnen: zonne-energie,
windenergie, warmtekracht, waterkracht, biomassa, ...
• Compenseren van verbuik
Uitstoot van CO2 en andere emmissies kan, ondanks energiebesparingen, nooit volledig
vermeden worden. Er zijn wel manieren om dit te compenseren en zo het broeikaseffect
tegen te gaan: aanplanten van bossen of investeren in CO2-reducerende projecten of
hernieuwbare energie. Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen om CO2-
uitstoot te meten, te reduceren en te compenseren.


Bron: MVO Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Het laatste nieuws over MVO!